Begrepet Verditakst vil alle som bygger nytt, bygger om, skal selge eller kjøpe, foreta skifte eller refinansiere lån, støte på. Verditaksten er en befaring uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger. Taksten benyttes som ofte som grunnlag for lån.

Jeg kan kontrollmåle areal med laser dersom kunden ønsker dette. Man kan da unngå tvistesak om arealsvikt ved et evt. salg. For eiendommer som skal selges anbefales boligsalgsrapport med arealmåling.

Refinansiering
Gyldigheten av en verditakst, sett ut fra dagens svingende marked, er 6 måneder. 

Verditaksten inneholder:
• Opplysninger om selve eiendommen
• Opplysninger om bebyggelsen
• Areal og anvendelser
• Beskrivelse av standard
• Byggekostnad for eiendommens bygninger
• Verdireduksjon for elde, bruk og manglende modernitet
• Normal tomteverdi
• Teknisk verdiberegning, samt anbefalt låne- og salgsverdi

Salgsverdien fastsettes av takstmann, og er den prisen selger normalt kan forvente i markedet på takseringstidspunktet. Takstingeniøren har tilgang til en database der alle omsatte eiendommer i Norge er registrert.

Verditakst  er en tilleggstjeneste som kan leveres dersom det ønskes.  
Det medfølger også en egenerklæring fra eier som har bebodd og kjenner eiendommen. 


Takstmann Frank Severinsen AS

Besøksadresse: Rådhusveien 36, 4640 Søgne
Postadresse: Skarveien 15B, 4630 Søgne


Telefon 482 91 114
Epost: post@takstmann-severinsen.no