Takstingeniør Frank Severinsen kan hjelpe deg med å lage reklamasjonsrapporter på feil og mangler i forbindelse med eierskifte. Rapporten min vil være 100 % uavhengig, og vi klargjør mandatet vårt veldig tydelig i våre rapporter.

Jeg samarbeider med advokater innen avhendingssaker og kan bistå deg i prosessen. Slike oppdrag må vurderes i forhold til hva som er forskriftsmangler, hva som er normalt ut fra eiendommens bruk og alder, samt hva som er ”innebygde” mangler og har vært tilstede fra eiendommen var ny. Det er da nødvendig med kunnskaper om materialers bruk og normale levetid slik at man kan angi om manglene kan forventes eller om de er uforutsette.

Noen gjengangere:
Fuktskader i forbindelse med dårlig drenering
Bygninger er utsatt for fuktskader i rom under terreng som kjellere. For å kontrollere hva som er årsaken til dette må man registrere symptomer, luftinnhold og foreta enkle fuktsøk med måleinstrumenter.  Hvilket instrument som brukes til måling varierer utfra materialtype og konstruksjon. Spesialinstrumenter for betong kan avdekke fuktvandringer til kjellere på grunn av manglende eller svikt i utvendig fuktsikring. 
Skjevheter og setningsskader:
Måleinstrumenter for retthetsmåling kan avdekke skjevheter og avvik i konstruksjon. Skjevheter kan ha svært mange årsaker.

Baderomskader:
Baderom er ofte omstridt i forbindelse med eierskifte.  Ved hjelp av måleinstrumenter kan man avdekke fuktskader og kontrollere sluk-områder som er årsak til svært mange skader og problemer. Man kan også få kontrollert om gulvvarmesystem er i funksjon. Fallforhold er også en gjenganger i konflikter i forbindelse med eierskifte.

 


Takstmann Frank Severinsen AS

Besøksadresse: Rådhusveien 36, 4640 Søgne
Postadresse: Skarveien 15B, 4630 Søgne


Telefon 482 91 114
Epost: post@takstmann-severinsen.no