Bank/lånegiver forlanger normalt en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden. Utbetalinger av dette kortsiktige lånet skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen.   For å ha tilsyn med dette må byggherre betale kontrollgebyr til bank/lånegiver.  Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for bank/lånegiver dersom entreprenøren ikke er i stand å fullføre kontraktsforholdet.
Hvordan kan en byggelånskontroll foregå?
Ved avtale om byggelånskontroll vil vi først ta et møte og gå igjennom alle dokumenter og planlegge fremdrift i byggeprossessen.
Ved normale forhold vil det være tilstrekkelig med 3 byggeplassbesøk i løpet av byggeperioden.  Disse besøk legges opp etter betalingsintervallene til utførende entreprenør.
Første besøk er normalt ved oppsatt råbygg.
Andre besøk er normalt når bygget er innvendig klart til maling.
Tredje besøk er normalt ved overlevering.

Når bygget er ferdigstilt foretas ofte en avsluttende verditakst.  Denne kan brukes til å få konkurrerende tilbud på langsiktig finansiering, noe som ofte er svært lønnsomt.
ByggelånDokumenter
I forbindelse med byggelånskontroll må alle kontraktsdokumenter, tegninger og budsjett foreligge.


Som regel ordner byggelånsbanken med byggelånskontroll.  Ettersom det er du som betaler dette har du anledning til å velge hvem som skal utføre denne jobben på din byggeplass.
Det gjøres spesielt oppmerksomt på at byggelånskontroll kun rapporterer fremdrift. Her utføres INGEN teknisk kontroll. Det må byggherre selv stå ansvarlig for, eller kjøpe som tilleggslevering.
Det er ingen ting i veien for at samme firma både kan utføre byggelånskontroll og en teknisk byggekontroll.


Takstmann Frank Severinsen AS

Besøksadresse: Rådhusveien 36, 4640 Søgne
Postadresse: Skarveien 15B, 4630 Søgne


Telefon 482 91 114
Epost: post@takstmann-severinsen.no